Торговельна марка vs добре відомий знак

Торговельна марка vs добре відомий знак

Виробники товарів постійно вкладають колосальні кошти в розвиток, рекламу та удосконалення іміджу власного бренду. За звичайними, на перший погляд, логотипами та слоганами, ховаються сотні годин кропіткої роботи та титанічні зусилля із створення та виведення бренду на ринок задля отримання його визнання серед споживачів. Саме тому, одна із важливих ролей у цьому життєвому циклі відводиться охороні та захисту бренду.

Кожного дня люди споглядають із екранів телевізорів та полиць супермаркетів неймовірну кількість різноманітних позначень. Саме вони допомагають впізнати товар, ідентифікувати його виробника або просто привертають увагу до себе, тим самим змушуючи споживача покласти такий товар у свій кошик.

Як тільки позначення стає популярним, кількість його недобросовісних користувачів пропорційно збільшується. Часто відомий бренд з’являється на товарах, які його власник ніколи не випускав у світ, але у споживачів, які про це не здогадуються, такий товар викликає чітку асоціацію із власником бренду.

Виникає питання, що ще для захисту відомого позначення може вигадати його власник, у якого є зареєстровані торговельні марки та промислові зразки, і скоріш за все не тільки в Україні, а й за кордоном?

В цьому випадку, в пригоді може стати добре відомий знак, який не тільки надасть надійну охорону, а й підвищить імідж його власника.

Що за звір такий, добре відомий знак?

Якщо говорити звичайними словами, то добре відомий знак – позначення, яке інтенсивно і протягом тривалого часу використовується на території конкретної країни, за рахунок чого воно набуло широку популярність серед споживачів щодо товарів та/або послуг певної особи.

Так, добре відомі знаки можна віднести до окремої категорії позначень, які введені ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якої охорона для таких знаків або позначень може виникати без стандартної реєстрації.

Відповідно до українського законодавства, а саме ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", добре відомими в Україні можуть бути визнані:

- позначення, які отримали правову охорону на території України у якості знаків для товарів та послуг;

- позначення, які мають правову охорону на основі міжнародної реєстрації на території України;

- не зареєстровані позначення (далі – добре відомі знаки).

Отже, позначення може бути визнано добре відомим незалежно від його реєстрації в Україні.

На сьогоднішній день в Україні добре відомими визнано більш ніж 100 різних торговельних марок та позначень, серед яких: “GOOGLE”, “Nemiroff”, “ЗАЗ”, “УкрАвто”, “McDONALD‘S” та інші. Для прикладу, кількість зареєстрованих торговельних марок в Україні перевищує позначку у 200 тисяч!

Отже, добре відомі знаки складають 0,0005 % відсотків від загальної кількості зареєстрованих торговельних марок в Україні, що робить їх власників унікальними.

Добре відомі знаки існують у різних країнах світу. Так, у Російській Федерації більш ніж 120 знаків визнано добре відомими, а Республіці Білорусь – 16.

Менша кількість добре відомих знаків у Республіці Білорусь, може бути пов’язана із тим, що такими можуть визнаватись лише зареєстровані торговельні марки. Тобто, наше законодавство, яке дозволяє взнавати незареєстровані позначення добре відомими є більш лояльним із цього приводу.

Як визнати бренд добре відомим в Україні?

Згідно із ст. 25 Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", добре відомість знаку може бути визнана в судовому порядку або за рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності України (прим. Державної служби інтелектуальної власності України). 

Власнику, який вирішив отримати особливий статус для свого бренду, необхідно детально ознайомитись із вимогами українського законодавства, які містяться у Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3689-XII від 15.12.1993, Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності затверджених Наказом МОН № 228 від 15.04.2005р. та Регламенті Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності  затвердженого Наказом МОН № 622 від 15.09.2003р.

З метою визнання бренду добре відомим на території України, заявник має подати на розгляд наступний пакет документів:

- заяву із детальним обґрунтуванням добре відомості знака та долученими до неї доказами,

- підтвердження оплати офіційного збору, розмір якого становить 4000 грн.,

- зображення знака та дату на яку вимагається визнання його добре відомим.

Власнику необхідно бути готовим ретельно обробити і надати значний об’єм інформації та доказів, на основі яких державний орган зможе визнати його бренд добре відомим на території України. На практиці це далеко не один том матеріалів справи та не одна сторінка заяви із обґрунтуванням.  

Українським законодавством закріплені фактори, які беруться до уваги при визнанні знаку або позначення добре відомим на території України, а саме:

·  ступінь відомості  чи  визнання  знака у відповідному секторі суспільства;

·  тривалість, обсяг  та  географічний  район  будь-якого використання знака;

·  тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака,  включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках  чи  виставках  товарів  та/або  послуг,  щодо  яких знак застосовується;

·   тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій  та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

·  свідчення успішного  відстоювання  прав  на  знак,  зокрема територія,  на  якій  знак  визнано  добре  відомим  компетентними органами;

·  цінність, що асоціюється зі знаком.

Вищевказані фактори можуть розглядатися, у тому випадку, якщо вони є доречними і їх перелік не є виключним, адже кожен добре відомий знак має свої особливості, які прямо впливають на доказову базу.

Навіщо потрібна добре відомість?

Добре відомі знаки мають ряд переваг у тому числі над зареєстрованими торговельними марками, а саме:

1.  Правова охорона добре відомого знаку поширюється також на товари і послуги, неоднорідні з тими, для яких знак визнано добре відомим. Наприклад, якщо Ваш бренд визнано добре відомим для мобільних телефонів, Ви маєте право забороняти його використання для маркування одягу, посуду і т.п..

2.  Знак, визнаний добре відомим, отримує охорону не з дати винесення рішення, а з тієї дати, на яку Заявник запрошував його правову охорону. Іншими словами знак може бути визнаний добре відомим «заднім числом».

3.  Для добре відомого знаку не встановлений термін дії на відміну від звичайних реєстрацій торговельних марок.

4.  Статус добре відомого знака підвищує його вартість як нематеріального активу та є показником високого рівня відомості суспільства.

5.  Власник добре відомого знаку вправі вимагати заборони використання позначення, складова частина якого відтворює добре відомий знак.

Отже, визнання торговельної марки добре відомою в Україні звільняє її власника від зайвих проблем, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, і створює комфортну атмосферу для розвитку бізнесу.

Шум Олена,

юрист, директор ЮК "Картушин Партнерз"

для інтернет видання Юр Ліга - http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/7/23/131868.htm